Морски обитатели в Черно море

Морски обитатели на Черно море наброяват над 1900 вида. Сред тях са включени и средиземноморски обитатели, чиято възможност да се адаптират лесно при промяна на условията е вроденият инстинкт.

Много от морските бозайници и някои видове риби преминават в Мраморно море и там прекарват остатъка от живота си. Сред тях една част само се размножават, след, което отново се връщат в черноморската среда. В Черно море са множество видове риба, наброяващи около 180 и три типа делфини, които обитават по този начин водите му. Във водите на това море живее и застрашен вид тюлен, наречен монах.

Морските обитатели, като планктона, които не умеят да плуват се носят в други водоеми, чрез теченията. Такова течение е Босфора, а и една голяма част попадат наповърхностни течения. По този начин се пръсват в различнитенива на морето. За територията на Черно море е известно, че средиземноморската фауна, дънна е пръсната по цялата шелфова зона. Поради неравномерното разпределение се забелязват три фаунистични района:

Към първият район се отнасятюжната част на бряг Крим, Кавказко крайбрежие и Анадолско крайбрежие откъм източната част. Тук най-силно представена е фауната.

За следващия втори район е типично протежението му къмюжната част от нос Емине иКрим.

Третият район побира южната половина на западно крайбрежие и Анадолското крайбрежие в западната част. По тези причини климата в средиземноморието е по-малко, а водната температура е предпоставка да се преселват различните обитатели в него. Има и множество видове морски обитатели, които не посещават Черно море именно поради тази причина.

Не са малко морските видове, които се преселват и от Средиземно море в Черно море, както и от други водоеми. Породени от ниската соленост на водите, някои видове не могат да живеят в него, а други по-лесно се приспособяват.

Към някои от морските обитатели, чието мигриране е чест забелязвано се нареждат видове ракообразни, миди, охлюви, рибки и червеи. Един голям дял от фауната е с морски произход, а тя самата се явява като наследник пренесен от древния океан Тетис.

Черноморе и неговата екосистема приютяват множество дребни екземпляри и предимно черупчести. Така например сред тях има видове, които са идеални филтратори за морска вода. Това се извършва при видовете с бранхиален филтър, чрез който те задържат детрит и планктон и се хранят с него. Недостатъка тук е, че вида драстично намалява популацията си, в резултат от храненето, а това значително може да доведе до увреждане на черноморската екосистема.

Китове в Черно Море

Според научни изследвания е наблюдавано, че някои видове китове обитаващи нашето Черноморие са запазили вида си, а за други можем да узнаем само от свидетелстващите данни и факти.

В края на 1880 г. Ивически кит е обитавал древния пристан. Местността се е наричала още Кабулети и се е намирала около Батуми, Грузия на 25 км пътнешком на север. За местните жители туловището на морското животно, не говорело нищо, освен огромните му размери. Много от тях били стресирани до такава степен, че се наложило да напуснат обитаваните земи и да избягат далеч от бреговата ивица. Тогава владетелят по тези земи изпратил войската си, която го унищожила, защото било смятано за голяма опасност.

Години след това от могъщата Русия били пратени учени на мястото, които изследвали скелета на исполина. Установено било, че е вид кит, а повече информация получили от написаното от учени във Великобритания и Франция. В наши дни за този вид кит свидетелства само съхранения в природо-научния музей в Тбилиси скелет.

Към 1926 година постъпват сведения и от български свидетели, че чудовищно голямото същество е забелязано във водите на Черно море. Изследвания карат да смятаме днес, че Ивически кит се е придвижил от водите на Средиземно море и Атлантически океан, от там през Гибралтар, изминавайки дългия път до Босфора и навлизайки в територията на Черно море. Вземайки под внимание и факта, че в онези години пътуванията по море и океан, не са били така редовни и постоянни, а това, че няма притеснение от различни фактори, кита свободно можел да се придвижва. Плавателните съдове обикалящи Азия и Европа не само били малко, но и трафика по-рядък.

Към днешна дата има много запознати – учени, рибари, дружества и организации, които се занимават с въпроси около обитаванията на Черно море от китове. Според някои дори се твърди, че има голяма вероятност морският гигант да се крие някъде по дълбините на морето и само да чака своето поле за изява.

Не са за пренебрегване и предположенията на скептиците, които осланяйки се на информация, че средната продължителност на живот на кита е между 30 и 50 години, то днес едва ли могат да се зърнат този вид обитатели по нашите черноморски води. Дори предположенията да се окажат верни и през Босфора, когато трафика от плавателни съдове не е бил така наситен, да са преминали големите бозайници, то със сигурност те са умрели до наши дни.

Делфини в Черно море

От край време е известно, че Черно море е обитавано от един от най-интелигентните, добронамерени и красиви морски бозайници – делфините. На определени периоди от време от организациите по поддръжка и защита на околната среда се следи за техния брой. Преброяване на популацията на делфини вЧерно море се подпомага и финансира от чуждестранни фирми и с помощта и съдействието на международни такива организации. Средствата, които се отделят за една такава мащабна операция са големи, а това налага привличането на големи спонсори и инвеститори.

За извършване на едно такова мероприятие се иска съдействие от много институции и организации, наред с това правителството издава разрешение, на база, на което чуждестранна фирма може да пусне свои кораби в наши води, за да направят нужните проучвания.

Преброяване на делфини в Черно моресе осъществява съвместно и с морския съд, като за целта се предоставят и специални морски самолети за огледи над водите. Поради мащабността на едно такова събитие се включва участие на много страни, като задължително е и участието на нашите съседки.

Защо е важно проучване популацията на делфини в Черно море?

На първо място за Института по океанология във Варна има нужда от актуална информация за този вид бозайници.

Предполага се, че в Черно море обитават три вида делфини и те са: муткур; афала и обикновен делфин.

Последното такова проучване е било направено в края на миналия век през 1983 година. Тогава броя на прекрасните създания е доближавал 100 000 броя.

Данните са уплашили учените, а след това настъпва значителен спад в популацията на тези морски обитатели. В продължение на следващите 30 г. броят на делфините става неизвестен, а числата са доста спекулиращи.

Защо намалява популацията на делфини?

Главната причина за изчезване на делфина от Черно море е намесата на човек. Според природозащитниците рибарите са водещия проблемен фактор. Според последните риболова води до намаляване като цяло на морските риби, а от там прехраната за делфина води до пагубния спад в броя.

Не са за пренебрегване и фактите, които споделят едните потърпевши, а именно рибарите, според, които делфините редовно късат мрежите им, а от тук следва, че рибата в морето като цяло е намаляла.

Като главна причина за провеждане проучване броя на делфините в Черно море се оказва и налагане на нови изисквания в риболова, в случаи, че броя на делфини критично е спрял.

На последно място ще поставим и предвиждащата се тенденция около самия риболов в Черно море, според, която се планува да бъдат използвани специални мрежи, които да предупреждават морския бозайник – делфина.