Делфини в Черно море

От край време е известно, че Черно море е обитавано от един от най-интелигентните, добронамерени и красиви морски бозайници – делфините. На определени периоди от време от организациите по поддръжка и защита на околната среда се следи за техния брой. Преброяване на популацията на делфини вЧерно море се подпомага и финансира от чуждестранни фирми и с помощта и съдействието на международни такива организации. Средствата, които се отделят за една такава мащабна операция са големи, а това налага привличането на големи спонсори и инвеститори.

За извършване на едно такова мероприятие се иска съдействие от много институции и организации, наред с това правителството издава разрешение, на база, на което чуждестранна фирма може да пусне свои кораби в наши води, за да направят нужните проучвания.

Преброяване на делфини в Черно моресе осъществява съвместно и с морския съд, като за целта се предоставят и специални морски самолети за огледи над водите. Поради мащабността на едно такова събитие се включва участие на много страни, като задължително е и участието на нашите съседки.

Защо е важно проучване популацията на делфини в Черно море?

На първо място за Института по океанология във Варна има нужда от актуална информация за този вид бозайници.

Предполага се, че в Черно море обитават три вида делфини и те са: муткур; афала и обикновен делфин.

Последното такова проучване е било направено в края на миналия век през 1983 година. Тогава броя на прекрасните създания е доближавал 100 000 броя.

Данните са уплашили учените, а след това настъпва значителен спад в популацията на тези морски обитатели. В продължение на следващите 30 г. броят на делфините става неизвестен, а числата са доста спекулиращи.

Защо намалява популацията на делфини?

Главната причина за изчезване на делфина от Черно море е намесата на човек. Според природозащитниците рибарите са водещия проблемен фактор. Според последните риболова води до намаляване като цяло на морските риби, а от там прехраната за делфина води до пагубния спад в броя.

Не са за пренебрегване и фактите, които споделят едните потърпевши, а именно рибарите, според, които делфините редовно късат мрежите им, а от тук следва, че рибата в морето като цяло е намаляла.

Като главна причина за провеждане проучване броя на делфините в Черно море се оказва и налагане на нови изисквания в риболова, в случаи, че броя на делфини критично е спрял.

На последно място ще поставим и предвиждащата се тенденция около самия риболов в Черно море, според, която се планува да бъдат използвани специални мрежи, които да предупреждават морския бозайник – делфина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *